Mer om företaget som sprayar upp er isolering Tekniken bakom sprayad isolering Kunderna som väljer sprayad isolering Kontakta oss för mer information om sprayad isolering
 
Ett tryggare miljöval
- Sparar mer energi
- Mindre materialåtgång
- Mindre spill och avfall
- Vattenbaserad isoleringsmaterial
- Godkänt av Byggvarubedömningen
Läs mer…
Byggvarubedömningen
just space
just space
Vi isolerar alla tak


foten

Organisationsnummer: 556588-5364 Bolagets säte: Trosa
® SprayTec är ett registrerat varumärke tillhörande Ovacon AB
© Allt innehåll på denna webbplats tillhör Ovacon AB och får inte kopieras utan särskilt tillstånd.

Spraytec sprayisolering används i parkeringsgarage, kontor, restauranger, butiker, skolor och daghem, konferenslokaler, arenor mm. Spraytec sprayisolering ger arkitekter och inredningsarkitekter nya estetiska möjligheter. Sprayisolering nvänds ofta i svåra utrymmen, t ex för takisolering i tak med armaturer, kablage, rör och andra installationer.  Spraytec sprayisolering används för isolering i alla typer av byggisolering: termisk isolering, kondenskontroll, akustisk isolering och brandisolering. 

Finfördelad glasull eller stenull sprayas direkt på underlaget, utan fästelement. Fördelar: 
·       Effektivare isolering (effektivare energiutnyttjande, bättre akustik etc)
·       Mindre tidsåtgång (snabbare genomförande av projekten)
·       Bättre projektkontroll (säkrare kalkyler)
·       Lägre kostnad (bättre totalekonomi) 
·       Mindre miljöpåverkan (Mindre materialåtgång, mindre spill etc)
·       Glasull används för termisk isolering (värme/kyla) och akustisk isolering, stenull används för brandisolering.

Uppdragsgivare: Skanska, PEAB, NCC m fl entreprenörer, byggkonsulter och projektledare. Ofta efter rekommendation av arkitekter. Referensprojekt finns i StorStockholm, Mälardalen, Malmö, Göteborg andra delar av södra Sverige.

Spraytec ägs av Ovacon AB – ett svenskt företag med många års erfarenhet av byggisolering.