Hem

ISOLERING I AKUSTIK I KONDENSKONTROLL I BRANDSKYDD

Vi sprayar upp isoleringen!

SprayTec appliceras direkt på taket eller avsedd yta och fäster med hjälp av vårt vattenbaserade bindemedel. Vi har installerat vår beprövade isoleringslösning i hundratals fastigheter åt Sveriges byggare och fastighetsbolag. Med SprayTecs isolering uppfyller vi era termiska krav likaväl som akustik, brandkrav och kondens.

ISOLERING • AKUSTIK
KONDENSKONTROLL • BRANDSKYDD

Vi sprayar upp isoleringen!

SprayTec appliceras direkt på taket eller avsedd yta och fäster med hjälp av vårt vattenbaserade bindemedel. Vi har installerat vår beprövade isoleringslösning i hundratals fastigheter åt Sveriges byggare och fastighetsbolag. Med SprayTecs isolering uppfyller vi era termiska krav likaväl som akustik, brandkrav och kondens.

Vår lösning sitter i hundratals fastigheter.

Bättre miljö

Hög energieffektivitet

Mindre materialåtgång, avfall och transporter

Bedömd av Byggvarubedömningen, Sunda hus och Svanen

Bättre teknik

Tätt och skarvfritt utan fästpunkter

Högsta ljudklass (A) och brandklass (Euroclass A1)

Estetiskt tilltalande

Bättre ekonomi

Kortare installationstid

Garanterat pris per m2

Bättre totalekonomi

Sprayad isolering - inget nytt påfund

SprayTec-metoden har använts i många år och vår lösning används som isolering i 600+ fastigheter i Sverige. Tekniken har också använts i fartyg, tågvagnar, flygplatser mm under årtionden runt om i världen.

Våra lösningar används för:

  1. Termisk isolering – t ex garagebjälklag och krypgrunder.
  2. Akustisk isolering – i exempelvis kontor, restauranger och skolor.
  3. Kondenskontroll – för kalla ytor.
  4. Brandisolering – klassad EI 60, R90.

Vi håller i hela entreprenaden från ax till limpa och vi hjälper Sveriges ledande entreprenörer, konstruktörer, arkitekter, konsulter och fastighetsbolag med en riktigt bra lösning för isolering av tak och andra ytor.

Här passar vår lösning

Upptäck några typer av projekt där vår lösning möjliggjort bättre miljö, bättre teknik och bättre ekonomi.

Några kunder som valt SprayTec

Vi hjälper Sveriges ledande entreprenörer, konstruktörer, arkitekter, konsulter och fastighetsbolag med en riktigt bra lösning för isolering av tak och andra ytor. Här är några av uppdragen.

Hur fungerar det?

SprayTec Glasull eller Stenull sprutas tillsammans med ett tvåkomponents vattenbaserat bindemedel direkt på avsedd yta. Inga fästpunkter är nödvändiga och vi kan lägga upp till 200 mm tjocklek i ett lager. Ytan jämnas till och komprimeras för att nå rätt funktion och ytklass. Slutligen härdar vi den färdiga ytan med bindemedlet.

Vår lösning har goda termiska och akustiska egenskaper. Dessutom uppnår den höga brandkrav. En flerfunktionsprodukt med många användningsområden!