Kundcase:

Akustikisolering av atrie på Göteborgs Universitet för Skanska!

Akademiska Hus bygger Natrium, en helt ny byggnad, som gör det möjligt för Göteborgs universitet att samla stora delar av sin verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats. SprayTec löste akustikisoleringen av byggnadens imponerande atrie åt entreprenören Skanska. Med sprutad akustikisolering på väggarna i de tre översta våningarna i atriet löste vi både akustik och estetik. Isoleringen lades i tre olika tjocklekar för att åstadkomma en yta i liv.