Kundcase:

Kymlingeskolan

Kymlingeskolan I den nybyggda skolan i Sundbyberg fanns en separat matsal för de yngre barnen. Både barn och personal klagade på mycket höga bullernivåer, även i omkringliggande klassrum. Och mätningar gav dem rätt: Bullret förstärktes av en alldeles för lång efterklangstid. Problemet orsakade entreprenören mycket huvudbry, men platschefen hade tidigare erfarenheter av sprutad isolering och föreslog oss. Vi sprutade 50 mm glasull på väggarna direkt nedan undertaket – och 60 mm stenull på betongbjälklaget ovan innertaket för att komma åt de riktigt låga frekvenserna. Problemet var löst över helgen medan eleverna var lediga.