Kundcase:

Söderfjärdsskolan

Söderfjärdsskolan Inrymd i en av Vaxholms gamla vackra militärbyggnader med stengolv och höga valvtak. Fylld med barn som behöver både lek och studiero. Försök hade gjorts att lösa akustiken med isolerskivor på väggarna, men utan framgång. Vi fick uppdaget och sprutade 60 mm glasull direkt på innertaken. Efterklangstiden dämpades dramatiskt och de vackra takformerna från 1906 bevarades. Hela arbetet utfördes under ett par veckor under sommarlovet.