Kundcase:

World of Volvo

World of Volvo, ett nytt landmärke i Göteborg, kommer att inhysa utställningar, konferenslokaler, eventhall och restauranger. Byggnaden uppförs i skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material. Akustik och estetik är naturligtvis av högsta vikt och valet för akustiklösning i taket föll på SprayTec.

Med 60 mm SprayTec G kunde högsta ljudabsorptionsklass uppnås. Akustikisoleringen sprutades mellan takets limträbalkar och följer elegant takets former och konturer. Akustik och estetik i vacker samklang.