ARENOR Där tiotusental människor packas ihop krävs åtminstone tre saker: bra brandskydd, klimatzoner och akustik. Och för dig som ska åstadkomma detta under tids- och budgetpress krävs smart teknik. Ta bara undersidan av läktarna med alla sina vinklar och vrår; med traditionella metoder tar de en evighet att isolera. Sprutad isolering fäster direkt på alla ytor, utan mekaniska fästpunkter. Snabbt och kostnadseffektivt får man flera isoleringsbehov i ett enda skikt. Brand, akustik, kondens och värme.