INDUSTRI Under den här rubriken sorterar vi allt från data- och maskinhallar till höglager och hangarer. Ytorna är för det mesta stora och sammanhängande med högt i tak. Den vanligaste uppgiften är att skapa klimatzoner och god ljudmiljö. Funktion är givetvis överordnat i den här kategorin, eller snarare multifunktion. Men man ska inte undervärdera det estetiska. Många kunder uppskattar verkligen att vi sprutar in ventilationskanaler och andra installationer med isolering och skapar ett enhetligt intryck i taket.