BRANDKONSULT I decennier har vi isolerat fartyg och oljeriggar. Det har lärt oss att stenull sprutad direkt på balkar och tak klarar både 40 m/s och 1125° C. Med andra ord är vi också R-klassade för svenska byggen. Tekniken räddar liv, men också tidsplaner och budgetar. SprayTec fäster på alla material, utan förbehandling, fästpunkter och efterarbete. Dessutom får man alla isoleringsbehov uppfyllda i ett enda skikt. Vilket har löst månget komplext projekt, allt från garage till arenor och flygplatser.