Miljö

Miljö

Vår teknik är godkänd av Byggvarubedömningen och finns med i SundaHus Miljödata. Materialet består av rena fibrer från glas- eller stenull samt vattenbaserat bindemedel, inget annat. Tekniken innebär mindre materialåtgång, spill, avfall och transporter än traditionella metoder. Men alla viktigast är energieffektiviteten; SprayTec isolerar tätt utan glipor och skarvar – även i hörn, runt rör och armaturer.