Miljö

Miljö

Våra produkter är bedömda av Byggvarubedömningen och SundaHus Miljödata och är listad i husproduktportalen för användning i Svanenmärkt byggande.

Materialet består av rena fibrer från glas- eller stenull samt vattenbaserat bindemedel, inget annat. Glasullen är producerad av upp till 80% återvunnet glas.

Tekniken innebär mindre materialåtgång, spill, avfall och transporter än traditionella metoder. Men alla viktigast är energieffektiviteten; SprayTec isolerar tätt utan glipor och skarvar – även i hörn, runt rör och armaturer.