Företaget

Företaget

Om oss Ovacon AB i Trosa har under många år byggisolerat arenor, kontor, industri- och lagerlokaler, parkeringshus, restauranger, skolor och järnvägsvagnar. Både i och utanför Norden. I de nordiska länderna marknadsför vi vår metod och våra tjänster under varumärket SprayTec.

Utanför Norden marknadsför vi samma metod under varumärket SpreFix (www.sprefix.com) genom ett nätverk av certifierade partners. Bland dem finns till exempel skeppsbyggare i Korea och Storbritannien, oljeföretag i Nordsjön och en moské i Mellanöstern.

Vår styrelse: Mats Lönnqvist (tidigare bl a SAS, Ratos), Tomas Franzén (tidigare bl a Bonnier, ComHem) och Jesper Petersson Hemstad – VD Ovacon (tidigare bl a Navigo, Accenture).

VÅR HISTORIA SprayTec-metoden utvecklades i Frankrike redan på 1970-talet. Under de första åren användes tekniken framför allt för att klara extrema betingelser i fartyg och oljeplattformar. Men snart blev fördelarna tydliga även för stora byggprojekt på landbacken. Ett bra exempel är Paris storflygplats Charles de Gaulle, där våra franska kolleger ljudisolerade ett enormt välvt innertak. Den isoleringen sitter där än i dag, 40 år senare.

Tekniken har sedan dess utvecklats av Ovacon i Trosa med allt effektivare bindemedel, ullkvaliteter och applikationssystem. Allt utifrån de erfarenheter vi fått i samarbete med krävande kunder i hela världen. På senare år har vi satsat mycket på att stödja nytänkandet i svensk byggbransch. Med modern teknik som trots allt inte är så ny.