Kundcase:

ABB

ABB I en produktionsanläggning på ABB i Ludvika fick vi uppdraget att göra en termisk isolering på insidan av alla från- och tilluftsschakt. Det visade sig handla om rejäla dimensioner. De största schakten var fyra gånger fyra meter. Frånluftsschakten fick 90 mm glasull och tilluftsschakten 100-200 mm – allt inom en tidsplan som skulle varit omöjlig att matcha för traditionell teknik.