Kundcase:

Alkärrshallen

Alkärrshallen På Djurgården har Stockholms Lokaltrafik depå, verkstad och trafikledning för Spårväg City och museilinjen. Vid en ombyggnation 2010 satte man upp tydliga arbetsmiljökrav på temperatur och ljudnivå. En utmaning var dock att byggnaden inte var konstruerad för att bära mer takisolering än 5 kg/m2. Därför föll valet på SprayTec. Vi sprutade 70 mm glasull direkt på innertakets TRP-plåt, vilket inte bara betydde uppfyllda arbetsmiljökrav, utan också en ljusare och luftigare känsla i lokalen.