Kundcase:

Garageisolering under lägenheterna!

Serneke bygger 800 lägenheter i Lund åt Magnolia Bostad med ett flertal garage under huskropparna. Brandförstärkningar löste vi med SprayTec S sprutad stenull och de termiska kraven upp mot lägenheterna med SprayTec G glasull. Resultatet så lyckat att vi fick fortsatt förtroende för kommande etapper och återstående garage.