Kundcase:

Kondensisolering av 15.000 m2 i logistikfastighet

SprayTec har en utmärkt förmåga att hantera och förebygga kondenseringsproblem. Isoleringen kan med sin öppna struktur i kombination med en direkt applicering mot underlaget, jämna ut variationer i luftfuktighet och temperatur som annars skulle ge kondenseringsproblem. På köpet får man även bra akustik i lokalerna och energibesparing tack vare isoleringen.

Vi hjälpte BRA Bygg att kondensisolera nyproducerade logistikfastigheter i Slagsta. 50 mm SprayTec G sprutades direkt upp på takets TT-kassetter. Tid var en viktig faktor varför projektet genomfördes med flera team parallellt.