Kundcase:

Studentskrapan

STUDENTSKRAPAN Den 26 våningar höga skrapan på Södermalm var tidigare Skattemyndighetens kontor. När den byggdes om för studentbostäder ökade trycket på ventilationen, vilket ledde till ökad ljudnivå och risk för kondensutfällning. Vårt jobb blev att isolera 3 800 m2 vertikala ventilationsschakt på insidan, en uppgift vi löste med hjälp av en hiss som meter för meter flyttade installatörerna medan de sprutade. Isoleringen folierades sedan för att inga partiklar skulle fastna i glasullen. En smidig och snabb lösning på ett komplext problem.