Tele2 Arena När 40 000 besökare fyller 25 000 m2 läktare samtidigt ställs höga krav på inomhusklimat och akustik. Den delvis öppna byggnaden kräver dessutom kondenskontroll. Peab skulle därför isolera undersidan av alla läktargradänger för dessa tre behov. Men hur? Att täcka de svängda och oregelbundna läktarsektionerna med prefabelement skulle ta alltför lång tid och orsaka förseningar. De kontaktade oss, klarade sin tidsplan med god marginal och alla sina isoleringsbehov i ett skikt. Dessutom gick de klart under budget.

 

Video om vårt uppdrag på Tele2 Arena »