Tom Tits Säkert har du hört talas om detta upplevelsecentrum för barn och unga som drivs av Södertälje kommun. Fokus ligger på fysiskt experimenterande inom teknik och naturvetenskap, vilket innebär både uppspelta besökare och ljudliga stationer. När Tom Tits kontaktade oss var det för att ljudmässigt isolera kaféet från övriga delar. Det 200 m2 stora taket hade dessutom vackra välvningar som man inte ville dölja under akustikplattor. Takformerna blev kvar och de akustiska värdena blev utmärkta. Någon ytbehandling behövdes inte och jobbet slutade med att vi fick isolera ytterligare ytor.