ÖVRIGT 400 fartyg från Korea och Englands största hangarfartyg. Flygplatser i Frankrike och Norden. Oljeriggar i Nordsjön och tågvagnar som transporterar livsmedel och människor genom Europa. En sak har de alla gemensamt: De är sprutisolerade med SprayTec. Som skydd mot bränder, kondens och extremt väder. För att klara höga ljudnivåer, kraftiga vibrationer och enorma skillnader i temperatur. Och tack vare att vi löser alla dessa uppgifter i en och samma installation. Med god ekonomi.