TEKNISK ISOLERING All isolering är förvisso teknisk, men i den här kategorin sorterar vi in det som är speciellt utmanande. Som rörgenomdragningar, tunnlar, trånga teknik- och maskinrum, in- och utsidan av ventilationskanaler och liknande. Åtkomsten blir nästan alltid en kritisk fråga, och då blir fördelarna med spruttekniken extra tydliga: enklare, snabbare och tätare. Ju mer svårtillgängliga ytorna är, desto svårare blir det ju också att upptäcka luftfickor och kondensgenomslag i traditionell isolering.