Arlanda Express

Passa på att titta upp i taket nästa gång du tar Arlanda Express från Centralstationen. SprayTec akustikisolering i taket, snyggt målad den här gången och med samma fina akustiska egenskaper som när den är omålad. SprayTec G är naturligt vit, men kan sprutmålas till önskad kulört.

Rätt akustik på Spy Bar!

Akustik och estetik – viktiga förutsättningar för en lyckad nattklubbsvistelse på stan. Vi är stolta att än en gång ha hjälpt Stureplansgruppen med SprayTec akustikisolering. Med SprayTec sprayas akustikisoleringen direkt upp i taket och högsta ljudabsorptionsklass uppnås vid 50 mm

Kondensisolering av 15.000 m2 i logistikfastighet

SprayTec har en utmärkt förmåga att hantera och förebygga kondenseringsproblem. Isoleringen kan med sin öppna struktur i kombination med en direkt applicering mot underlaget, jämna ut variationer i luftfuktighet och temperatur som annars skulle ge kondenseringsproblem. På köpet får man även bra akustik i lokalerna och energibesparing tack vare isoleringen. Vi hjälpte BRA Bygg att … Read more

World of Volvo

World of Volvo, ett nytt landmärke i Göteborg, kommer att inhysa utställningar, konferenslokaler, eventhall och restauranger. Byggnaden uppförs i skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material. Akustik och estetik är naturligtvis av högsta vikt och valet för akustiklösning i taket föll på SprayTec. Med 60 mm SprayTec G kunde högsta ljudabsorptionsklass uppnås. … Read more

Isolering i Dagabs nya centrallager!

Vi hjälpte Tjuren Projektpartner att isolera 8.000 m2 i Dagabs nya centrallager under kontorsentresolplanet. Isoleringen klarar effektivt de termiska kraven och bidrar dessutom till förbättrad akustik i den imponerande lagerlokalen.

Skanska Fastighetsboken – brandskydd och termisk isolering!

Lund växer så att det knakar och SprayTec hjälpte Skanska att brandförstärka och isolera garagebjälklagen under huskropparna. 50 mm SprayTec S sprutades först för att brandförstärka till R90 därefter sprutades ytterligare 180 mm SprayTec G för att uppnå de termiska kraven och förbättra akustiken i garaget. SprayTec – en flerfunktionslösning!

NCC huvudkontor

När det blev dags för NCC att isolera garaget i nya huvudkontoret i Solna var det roligt att de ville ha vår hjälp. Vi löste den termiska isoleringen av bjälklaget med 100 mm glasull och la stenull för att förstärka brandskyddet av balkarna.

Akustikisolering av atrie på Göteborgs Universitet för Skanska!

Akademiska Hus bygger Natrium, en helt ny byggnad, som gör det möjligt för Göteborgs universitet att samla stora delar av sin verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats. SprayTec löste akustikisoleringen av byggnadens imponerande atrie åt entreprenören Skanska. Med sprutad akustikisolering på väggarna i de tre översta våningarna i atriet löste vi … Read more

Lynk & Co showroom

På Lynk & Co showroom i Göteborg ville man skapa en snygg rustik takyta i samklang med lokalens betongväggar samtidigt som akustiken i lokalen behövde förbättras. Vi sprayade SprayTec i taket som sedan målades grå.